R E G U L A M I N       


WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy znajduje się pod adresem www.klimatyzacja.com i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.klimatyzacja.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego www.klimatyzacja.com.
4. Podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, adres oraz telefon mogą zostać wykorzystane do realizacji składanych zamówień.
5. Przyjęcie przez sklep internetowy www.klimatyzacja.com złożonego zamówienia zostanie każdorazowo potwierdzone drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia sklep internetowy www.klimatyzacja.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego zwracając w pełnej wysokości wniesioną przez Zamawiającego przedpłatę.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia, po potwierdzeniu zamówienia zgodnie z pkt. 5 Regulaminu oraz po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia.
9. Transport zakupionego towaru jest bezpłatny na terenie województwa mazowieckiego oraz w promieniu 100 km od Warszawy.

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym www.klimatyzacja.com są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym www.klimatyzacja.com lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisy prawa.