K O N T A K T       


    EKO-KLIMA
    00-716 Warszawa
    ul.Bartycka 26 pawilon 59
    tel/fax 0 22 628 29 29
    tel.kom.0 603 10 11 12
    e-mail: info@klimatyzacja.com